Palma w Alejach Jerozolimskich, jeden z symboli Warszawy, umiera. Jej zielona korona stała się szarobrązowa, liście są wysuszone i zwisają wzdłuż pnia. Śmierć palmy jest akcją przygotowaną przez Syrena Communications dla Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Przy wsparciu Joanny Rajkowskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej zwracamy uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatycznych. Jego celem jest zachęcenie ludzi i instytucji do podejmowania ekopostanowień - prostych, codziennych działań spowalniających degradację środowiska. Ekopostanowienia ogłoszone zostaną podczas Światowego Dnia Środowiska, a ich pozytywne skutki komunikowane będą przez cały rok. Czy palma powróci do życia? To już zależy od nas samych.

Syrena Warszawa

ul. Adama Pługa 1 kl. VII lok.81
02-047 Warszawa
tel: +48 512345678

info@syrenacommunications.com
www.syrenacommunications.com

_

Syrena Communications Sp. z o.o., XII Wydział Gospodarczy KRS dla m. st. Warszawy nr 0000770628 Regon: 382517900, NIP: 7010905918, Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Palma w Alejach Jerozolimskich, jeden z symboli Warszawy, umiera. Jej zielona korona stała się szarobrązowa, liście są wysuszone i zwisają wzdłuż pnia. Śmierć palmy jest akcją przygotowaną przez Syrena Communications dla Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Przy wsparciu Joanny Rajkowskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej zwracamy uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatycznych. Jego celem jest zachęcenie ludzi i instytucji do podejmowania ekopostanowień - prostych, codziennych działań spowalniających degradację środowiska. Ekopostanowienia ogłoszone zostaną podczas Światowego Dnia Środowiska, a ich pozytywne skutki komunikowane będą przez cały rok. Czy palma powróci do życia? To już zależy od nas samych.